COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku

Projekta nosaukums un numurs:  COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku/The Impact of COVID-19 on Sustainable Consumption Behaviors and Circular Economy (Nr. lzp-2020/2-0317)

Viedās specializācijas joma: Sociālo un humanitāro zinātņu nozares ar horizontālu ietekmi RIS3

Pētniecības veids: Fundamentālie pētījumi

Zinātnes nozare atbilstoši 2018. gada 23. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 49 “Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm: Ekonomika un uzņēmējdarbība (Primārā nozare)

Prioritārais virziens zinātnē, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 13.decembra rīkojumam Nr. 746 “Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018.-2021. gadā – Zināšanu kultūra un inovācijas ekonomiskajai ilgtspējai

Pamatojums: Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība sekmē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. Covid-19 pandēmija pierādījusi, ka iedzīvotājiem un uzņēmējiem nepieciešama palīdzība apgūt taupīgas saimniekošanas prasmes, digitalizēt dokumentus un procesus, izdarīt videi draudzīgu izvēli, sekot pasaules tendencēm, ko ļauj zinātniski-tehniskais progress.

Projekta mērķis ir radīt teorētisko un praktisko bāzi, lai veidotu zinātniski pamatotu domāšanas un attieksmes maiņu.

Balstoties uz jaunākajām zinātniskajām atziņām un starptautisko pieredzi, projekta gaitā plānots izveidot digitālu platformu, kas ar modernām izglītības metodēm veicinātu MVU un iedzīvotāju apmācības: tādās jomās kā:
-finanšu pratība,
 -taupīga saimniekošana,
– darba zinātniskā organizācija, darba tiesības un aizsardzība,
– videi draudzīga izvēle,
– veselīgs dzīvesveids, vingrošana darbā, rehabilitācija,
– Zero waste, atkritumu šķirošana un apjoma mazināšana,
– gudra iepirkšanās, Zaļais iepirkums, darba tiesības,
– digitalizācija, attālinātas saziņas un komunikācijas līdzekļi,
– kiberdrošība,  dokumentu drošība digitālā vidē.

Zinātniski pamatota digitālā izglītības vide stimulēs Latvijas ekonomisko izaugsmi un rūpniecības konkurētspēju, mazinot Covid-19 izraisītās sekas un sagatavojoties iespējamām līdzīgām krīzēm nākotnē.

Projekta iesniedzējs: Banku augstskola

Sadarbības partneri: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Liepājas Universitāte

Projekta vadītāja: Inese Mavļutova

Projekta īstenošanas laiks: 13 mēneši (2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31.  decembris)

Projekta kopējais finansējums: 100389 EUR